Cúrsaí


Cúrsaí Feassachta Cód Eitice agus Sár Chleachtais i Spórt

Cúrsaí Feassachta Cód Eitice agus Sár Chleachtais i Spórt

Is é cuspóir lárnach dóibh siúd a bhíonn ag plé le spórt do dhaoine óga ná atmaisféar slán, dearfach, oiliúnach a chur ar fáil ina mbeidh páistí in ann a gcuid scileanna sóisialta agus fisiceacha a fhorbairt agus a fheabhsú. Chun an cuspóir seo a bhaint amach, cuireann Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo ceardlanna feasachta Cód Eitice agus Sár Chleachtais (Cosaint Leanaí) atá deimhnithe ag Comhairle Spóirt na hÉireann, ar fáil do cheannairí clubanna/eagraíochtaí spóirt.

Tá an cúrsa traenála 4-uair seo ‘Leas agus Cosaint Leanaí i Spórt’ dírithe ar Oifigí Leanaí agus Daoine Ceaptha, Ceannairí Spóirt agus Aostaí eile a bhfuil baint acu le heagrú spóirt do dhaoine óga. Chomh maith le tabhairt faoi thraenáil chosaint leanaí, ba chóir do chuile bhord rialaithe spóirt agus eagraíochtaí gaolmhara glacadh le polasaithe agus cleachtais chosaint páistí mar atá léirithe ag an gCód Eitice agus Sár Chleachtais i spóirt pháistí.

Cuirfidh an traenáil le cumas Oifigí Leanaí/Ceannairí Spóirt:

Sár chleachtais i gcosaint rannpháirtí a chur i bhfeidhm

Atmaisféar leanbhlárnach a chothú sa chlub spóirt

Liosta a dhéanamh de chatagóir mhí-úsáid agus roinnt táscairí a mbíonn bainteach le mí-úsáid.

Freagairt cuí a dhéanamh ar nochtadh eolais

Tuarascáil a scríobh chuig an Oifigeach Ceaptha nó na hÚdaráis Stáit chuí.

Tabhair faoi deara, le do thoil, is réamhriachtanais é freastal ar an gcúrsa seo le haghaidh an chéad chéim eile traenála – an cúrsa traenála ‘Oifigeach Leanaí i Spóirt’ atá deimhnithe ag an Comhairle Spóirt na hÉireann. Amharc ar ár ngréasáin idirlín le haghaidh sonraí don chéad chúrsa eile.

Tabhair faoi deara:  caithfidh go mbeadh chuile rannpháirtí os cionn 18 nó níos sine, ag am freastal cúrsa.

Tá an cúrsa seo oiriúnach do chlubanna atá cleamhnaithe le Gníomhaireacht Reachtúil Náisiúnta. Níl an cúrsa oiriúnach d’Eagraíochtaí Tráchtála/Foireann an Thionscail Seirbhíse, tá cúrsa an FSS ‘Coinneáil Slán’ oiriúnach do na hearnálacha seo, déan teagmháil le Sandra Claxton - an tOifigeach Leanaí FSS ar 094 9022265 nó cur ríomhphost chuici: sandra.claxton@mailn.hse.ie  le haghaidh sonraí.

Más maith leat bheith páirteach sa chúrsa fiúntach seo, líon isteach an Fhoirm Iarratais greamaithe agus sheol ar ais le híocaíocht roimh an dáta deiridh. Cúrsaí Feasachta Cód Eitice agus Sár Chleachtais i Spórt-Foirm Iarratais  Tá spásanna teoranta moltar luath-áirithint

Thu, 21 Aug 2008 15:16:00 BST

Cúrsa Oiliúna - Oifigeach Leanaí i Spóirt

Cúrsa Oiliúna - Oifigeach Leanaí

Is é cuspóir lárnach dóibh siúd a bhíonn ag plé le spórt do dhaoine óga, ná timpeallacht, slán, dearfach, oiliúnach a chur ar fáil, ina mbeidh páistí in ann a gcuid scileanna sóisialta agus fisiceach a fhorbairt agus a fheabhsú. Is í an oiliúint ‘Oifigeach Leanaí i Spóirt’ an chéad chéim eile den chúrsa Cód Eitice agus Sár Chleachtais i Spóirt. Tá sé dírithe ag Oifigí Leanaí ainmnithe laistigh d’eagraíochtaí spóirt, a bhfuil an cúrsa Cód Eitice agus Sár Chleachtais i Spóirt críochnaithe acu cheana. Is é cuspóir an chúrsa ná cur chun cinn feasachta sár chleachtais dóibh siúd a bhíonn ag plé le spórt do dhaoine óga.

FOIRM IARRATAIS: Cúrsa Oiliúna - Oifigeach Leanaí

Tue, 26 Aug 2008 15:20:00 BST

Cúrsa Traenála ar Dhuais Ceannaire Gníomhach

Cúrsa Traenála ar Dhuais Ceannaire Gníomhach

ÁBHAR CÚRSA:         

Ar mhaith leat bheith i d’oibrí dheonach spóirt i d’ionad pobail áitiúil, club óige nó club spóirt áitiúil? Ar mhaith leat snas a chur ar do chuid scileanna oiliúna? An bhfuil easpa eolais nó easpa muiníne ag cur bac ort? Má cheapann tú gur amhlaidh atá do chás, is dócha go dtabharfadh traenáil ceannaireachta misneach duit gníomhaíochtaí a eagrú agus a threoir i measc do phobal féin. Cuirfidh an Dhuais Ceannaire Gníomhach le cumas ceannairí spóirt díograiseacha níos mó daoine a spreagadh chun gníomhachta níos minicí.

 Tá an Duais seo, gníomhbhunaithe leis an mbéim curtha ar spraoi agus rannpháirtíocht do chách. Déanfaidh rannpháirtí sraith cleachtaí, a fhorbróidh scileanna ríthábhachtacha ceannaireachta ar nós cumarsáid, eagrú agus bainistiú grúpa. Tá an cúrsa seo oiriúnach do dhaoine ar chuile chumas tógann sé 10-12 uaireanta agus bíonn sé ar siúl idir tráthnóna Dé hAoine agus lá iomlán Dé Sathairn. Tá an cháilíocht seo lán-aitheanta ag Comhairle Spóirt na hÉireann agus Comhairle Spóirt Thuaisceart Éireann.

FOIRM IARRATAIS: Cúrsa Traenála ar Dhuais Ceannaire Gníomhach-Foirm Iarratais

Thu, 21 Aug 2008 15:30:00 BST

Cúrsa 2-lá Garchabhair Saothair Spóirt

ÁBHAR AN CHÚRSA:

Cúrsa dhá lá é seo, lán-dheimhnithe i nGarchabhair Saothair i Spórt. Beidh an cúrsa seo dírithe ar chuile gné den gharchabhair ó dhearcadh spóirt.

FOIRM LARRATAIS: Cúrsa 2-lá Garchabhair Saothair Spóirt

 
A Great place in which to Work, Invest & Visit. A Great place to Live. A model of Sustainable Development.

Copyright 2001-2015 , All Rights Reserved. | Webmaster